witte-kerkje02.jpg

Vandaag is het ‘geen-masker-dag’.Maskers af01
Doe je met me mee?
Ik ben mezelf en als jij meedoet
zijn we met z’n twee.

Dan schreeuwen we en doen we gek
en huilen om ons lot,
want wie hier zonder maskers loopt,
die noemt men graag De Zot

Ik wilde huilen op een dag
van angst en van verdriet,
maar mijn stoere masker riep:
Doe dat maar even niet

Ik wilde van gespaarde boosheid
stampen op de grond,
maar mijn strenge masker zei:
Houd alsjeblieft je mond.

Van alle maskers die ik draag
luistert er niet één
Ik voel mij vaak verloren,
want mijn ik gaat steeds weer heen

Elk masker is er één te veel,
ze zijn met meer dan ik.
Toch zet ik ze nu even af
omdat ik bijna stik

Ja, morgen zet ik weer één op
en doe ik heus gewoon,
Maar niet vandaag, vandaag val ik
graag even uit de toon

(uit: Zee van Heimwee, Evelijne Swinkels-Braaksma)


We dragen ze allemaal, maskers. Daar is een reden voor: soms is het heel moeilijk om je ware zelf te laten zien. Denk maar eens terug aan de tijd dat je je partner net leerde kennen of aan dat ene belangrijke sollicitatiegesprek. Waarschijnlijk haalde je alles uit de kast om je allerleukste kant te laten zien.

Je kunt het van de buitenkant niet zien, maar we dragen allemaal verschillende maskers en nemen rollen in. Vaak heel onbewust. Mensen hebben maskers en muren nodig om zich achter te verschuilen. Een muurtje om je heen biedt een denkbeeldige veiligheid. Het kan zijn dat je ooit enorm bent gekwetst of afgewezen. Of je voelt je onveilig of onzeker. Dan ontwikkel je een beschermingsmechanisme om dat niet opnieuw te laten gebeuren. Een plaats waarin je even comfortabel kunt blijven. In onze levens staan muren die ons moeten beschermen voor gezichtsverlies, schaamte en de waarheid.

Ook de mensheid lijkt vaak een een masker te dragen, bang als zij is dat wij haar doorgronden, angstig als zij is dat wij haar ware gezicht zullen zien. In Duitsland stond een muur, zodat men niet zou weten hoe het leven was achter die grote blokken steen. In Israël staat een muur die moet voorkomen dat Palestijnen en Israëliërs ontdekken dat zij een en dezelfde zijn.

Wat zou er gebeuren als we achter al die maskers kijken? Wat zien we dan?

‘Maskers af’: het is het jaarthema van ons komende kerkelijk seizoen.
In de startdienst van zondag 1 september in de Doopsgezinde kerk zullen we er een feestelijk begin mee maken.
Kom je ook? En neem je dan een masker mee?

Ds Evelijne Swinkels-Braaksma

Thema: ‘Dankbaarheid’

Dankbaarheid als levenshouding.Bijdedienst 11 08 2019
Lukt het ons om in deze tijd met al zijn dreigingen, oorlogen en natuurrampen, en in een fase van ons leven waarin het voor de meesten van ons lijkt of we alleen nog maar moeten inleveren, tóch een gevoel van dankbaarheid vast te houden?
Lukt het ons blij te zijn met alles wat ons gegeven is, inclusief de moeilijke dingen waaraan wij – dat is zeker – kunnen groeien in mededogen en naastenliefde?
Daarover willen we in deze dienst aan de hand van de lezingen en liederen nadenken.
Mét thematafeltje buiten en een boekentafeltje ‘voor de meeneem’.
Gerco Schaap bespeelt het orgel.
Agnes Annes

In Almere hebben Doopsgezinde Gemeente en Inloophuis de Ruimte samen een initiatief genomen om meer voor de stad Almere te doen over het onderwerp prettig en vreedzaam met elkaar omgaan. Dit in het kader van werken aan vrede.
Wat wij doen is twee keer per jaar een cursus Geweldloos Communiceren geven en ook workshops over dit onderwerp buiten Almere. Inmiddels zijn er heel wat cursisten geweest die een hele nieuwe ervaring opdeden en merkten hoe zij meer grip konden krijgen op hun reactie t.a.v. andere mensen. Bij Geweldloos Communiceren gaat het erom zicht te krijgen op welke manier iemand communiceert, en tevens om alternatieven aan te leren voor verbetering. 
De theorie die ten grondslag ligt aan deze cursus is ontwikkeld door Marshall Rosenberg, die met zijn begrippen-paar van de ‘jakhals’ en de ‘giraf’ duidelijk maakt vanuit welk gevoel of welke rol wij geneigd zijn te reageren. 


De metafoor die Rosenberg gebruikt komt uitgebreid aan de orde. Het is een bijzondere ervaring te merken wanneer de ‘jakhals’ en wanneer de ‘giraf’ in onszelf opduikt. 
De bedoeling van de cursus is te leren hoe wij met onze ‘interne dieren’ om kunnen gaan in het gesprek met anderen. De workshop is op woensdagavond 25 september om 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk in Baarn.Namens het ‘GC-team’, Marijke Laane

Zoeken

Nieuwste artikelen

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

baarn24.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn