witte-kerkje01.jpg

Er is weer een datum vastgelegd voor een nieuwe ‘Baarn zingt!’: op:

Vrijdagmorgen 8 juni as. in de Doopsgezinde Vermaning. We gaan weer oude en nieuwe liederen zingen met Gerco Schaap aan het orgel, en u kunt daar de komende zondagen weer verzoeken voor indienen. Verdere medewerking verlenen ds. Evelijne Swinkels en Agnes Annes. Inloop vanaf 10.30 uur met koffie en thee om de kelen te smeren, vanaf 11.00 uur wordt er gezongen. Noteer deze datum alvast in uw agenda en neem vooral vrienden bekenden mee die graag zingen! Op 8 juni as.: "BAARN ZINGT".

Zoeken

Nieuwste artikelen

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

Ch. J. Switzer Secretaris
Tel.: 06 23051924

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_int.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn