witte-kerkje01.jpg

Op deze eerste zondag van de Advent, de eerste dag van het nieuwe kerkelijke jaar, beraden wij ons onder de titel ‘Op zoek naar nieuwe wegen’ hoe wij de lessen van corona in praktijk kunnen brengen.bijdedienstnov2020

Juist door de wake-up call van corona hebben we de kans om te veranderen, te kiezen voor een andere manier van leven. Om met frisse ogen te kijken naar ons eigen leven, naar onze verantwoordelijkheid voor onze naasten en de schepping. Natuurlijk slaan wij de Bijbel erop na, lezen we ook andere toepasselijke teksten en zorgen we voor mooie muziek, met medewerking van Annemiek van Zeben (alt) en Gerco Schaap aan het orgel.

Namens de Liturgiegroep: Agnes Annes en Hanneke Simon van Leeuwen

Ik droom dat ik weer dobber op de zee,heimweenhwad
de wolken drijven boven met mij mee.
Ik hoor de meeuwen, ruik het zilte nat.
De nacht is vol met heimwee naar het Wad.

Zo zwevend tussen luchten en het zand,
alsof gedragen door een moederhand,
- en in die holle tedere geborgenheid -
voel ik mij rakelings nabij de eeuwigheid.

Evelijne Swinkels-Braaksma, uit
Heimwee naar het Wad

Ver weg onder een vijgenboom,
bij schapen in de wei,
werd ooit een lied geboren,
het kwam zomaar voorbij:

‘Mijn god is als een herder
en dit lied dat komt van hem,
Hij heeft mij uitgekozen
en gaf mijn liefde stem.‘

Hij zong het op de sabbat
en hij zong het voor zijn heer,
de woorden en de melodie
ontroeren mij steeds weer.

Wie had kunnen bevroeden
dat deze oude wijs
steeds weer opnieuw zou klinken
in hut, in kerk, paleis?

‘Mijn god, wees als een herder,
ook in de nacht nabij’
zo zingt die liefdesliedje
van geloof ook steeds in mij.

(vrij naar Psalm 23)
Evelijne Swinkels-Braaksma,
Heimwee naar het wad

Pagina 1 van 2

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
4 okt.
11 okt. Dg. Kerk
18 okt.
25 okt. Dg. Kerk
1 nov.
8 nov. Dg. Kerk
15 nov. Dg. Kerk
22 nov.
29 nov.
6 dec.
13 dec. Dg. Kerk
20 dec.
25 dec. Dg. Kerk
Predikant
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Afscheidsdienst ds. Swinkels
Ds. M. van Woerden
Mw. E. van Kuijk - Spaans
Dhr. H. Schram
Mw. E. van Kuijk - Spaans
Ds. M. de Jong (Zeist)
Ds. M. van Woerden
Mw. J. Werner
Herdenkingsdienst
Liturgiegroep o.l.v.
mw. A. Annes (1ste Advent)
Mw. E. van Kuijk – Spaans
(2de Advent)
Ds. I. Reinhold-Scheuermann
(3de Advent)
(4de Advent)
Ds. M. van Woerden
(1ste Kerstdag)
Dienstdoende
bestuursleden
Mw. Switzer
Mw. Keijzer
Mw. Bakker
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Boot
Mw. Bakker
Mw. v.d.Werf
Mw. Gille
Mw. Boot
Mw. Switzer
Mw. Keijzer
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Bakker
Mw. v.d.Werf
Mw. Gille
Mw. Switzer
Mw. Keijzer
Mw. Boot
Dienstdoende
commissieleden
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Hoff
Tel. 06 54 20 20 50
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
 
Mw. Hoff
Tel. 06 54 20 20 50
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
Mw. Hoff
Tel. 06 54 20 20 50
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
1e Collecte
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
Voedselbank
 
 
SAM2
Hospice de Luwte
Voedselbank
 
SAM2
 
Autodienst
Er is nog geen
autovervoer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Er is nog geen autodienst

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

Voorzitter vacant

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ad interim:
Elly van Kuijk- Spaans
Hertog Hendriklaan 6
3743 DL Baarn

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_INT_oblique1.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn