witte-kerkje02.jpg

Muziek na de markt

Witte Kerkje, Kampstraat 8, Baarn
toegang gratis, collecte na afloop

Dinsdag 4 december 2018 van 12.30 - 13.15 uur
muziek na de markt 12 2018

The Moclas-singers o.l.v. Frederic Voorn

Programma

May it be
You raise me up
The Seal Lullabye

Calme des Nuit
Les Fleurs et les Arbres
As Torrents in Summer
O Happy Eyes

Le Printemps
Gabriëlla’s Song

O Jesulein süss
Ring Christmas Bells
Christmas Lullaby

In Huizen bleek in 1998 behoefte te bestaan aan een koor met een gemengde bezetting (SATB) en een gemengd repertoire: zowel lichte muziek als klassieke muziek vinden een plek.

Het koor treedt regelmatig op, zowel in diverse zorgcentra in Gooi en Eemland als bij speciale projecten en koorfestivals. En eenmaal in de anderhalf à twee jaar is er de grote uitvoering, waarbij alle registers opengaan, in de lente of in de herfst.
Ons koor streeft naar gezelligheid tijdens de repetities én kwaliteit in de uitvoeringen. Het staat sinds jaar en dag garant voor levendige concerten, waarbij a capella wordt gezongen, maar ook met pianobegeleiding. Daarvoor wordt gezamenlijk in een ontspannen sfeer gestudeerd onder leiding van een bevlogen dirigent.

In de muziekbibliotheek van The Moclas Singers, die is samengesteld uit zowel lichte als klassieke muziek, staan circa 130 meerstemmige nummers van diverse stijlen en afkomstig uit verschillende muziekperiodes. Uitgangspunt bij de repertoirekeuze is, dat het gelijke aandeel lichte muziek en klassieke muziek ongeveer blijft gegarandeerd. Die norm heeft immers geleid tot het ontstaan van het koor en mede de naam bepaald (Mo voor modern/populair, Clas voor classic/klassiek).

NB: In januari 2019 is er geen muziek na de markt.

Zoeken

Nieuwste artikelen

29 november 2018
29 november 2018
29 november 2018

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
2 dec.
9 dec. Dg. Kerk
16 dec.
23 dec Dg. Kerk
25 dec Dg. Kerk
30 dec.
6 jan. Dg. Kerk
13 jan.
20 jan. Dg. Kerk
27 jan.
3 feb.
10 feb. Dg. Kerk
17 feb.
24 feb. Dg. Kerk
Predikant
Mw. E. Van Kuijk-Spaans
1e  Adventszondag
Ds. M. IJspeert
2e Adventszondag
Ds. E. Swinkels-Braaksma
3e Adventszondag
Ds. I. Reinhold-Scheuermann
4e Adventszondag
Ds. E. Swinkels-Braaksma
1e Kerstdag
Mw. A. Annes / Liturgiegroep
Hr. H. Schram
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. van Woerden
Wintertintelingen
Aanvang: 14.30 u
(Geen ochtenddienst)
Mw. M. van Zoest
Hr. L. Kraak
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. van Woerden
Dienstdoende
bestuursleden
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Sluijs
Mw. Bakker
Mw. Keijzer
Mw. Boot
Mw. Boot
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Sluijs
Mw. Switzer
Mw. Keijzer
Mw. Boot
 
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Sluys
Mw. Switzer
Mw. Keyzer
Mw. Boot
Dienstdoende
commissieleden
Mw. Simon van Leeuwen
tel. tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
tel. 54 11 912
 
 
Mw. Boot
tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
tel. 54 12 711
 
 
Mw. Boot
tel. 54 11 912
 
Mw. Simon van Leeuwen
tel. 54 12 711
 
1e Collecte
St. H.A.N.D.S.
 
Hospice de Luwte
 
 
Voedselbank
 
SAM2
 
 
St. H.A.N.D.S.
 
Hospice de Luwte
 
Autodienst*
Mw. Wijchers
tel. 54 11 734
Mw. Gille
tel. 52 37 911
Hr. Staverman
tel. 54 13 003
Hr. Van Brussel
tel. 06 51 58 30 38
Mw. Wijchers
tel. 54 11 734
Hr. Oudendorp
tel. 54 13 105
Mw. Gille
tel. 52 37 911
Hr. Staverman
tel. 54 13 003
Hr. Van Brussel
tel. 06 51 58 30 38
Mw. Wijchers
tel. 54 11 734
Hr. Oudendorp
tel. 54 13 105
Mw. Gille
tel. 52 37 911
Hr. Staverman
tel. 54 13 0003
Hr. Van Brussel
tel. 06 51 58 30 38

* Als u geen afspraak kunt maken met de autodienst, of als u deze wilt ruilen, belt u dan met mw. C.G. Bakker - Hänisch ten Cate. tel. 541 69 26

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

Bestuurskamer.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn