witte-kerkje01.jpg

Voor inspiratie en ontmoeting

 

Datum
18 september
25 september
16 oktober
Tijd
10.30 u
19.30 u
10.30 u
Activiteit
Koffiegroep
Workshop ‘Geweldloos communiceren’
Koffiegroep
Locatie
Witte kerkje
Doopsgezinde Kerk
Witte kerkje


Elke 3e woensdag van de maand* Koffiegroep met gesprek in het Witte Kerkje

Inloop 10.00 uur, gesprek 10.30 uur.

In de maand augustus is er geen bijeenkomst.

 

Zoeken

Nieuwste artikelen

Preekrooster

Datum
Aanvang 10.30 u
28 juli Dg. Kerk
4 aug.
11 aug. Dg. Kerk
18 aug.
25 aug. Dg. Kerk
1 sept. Dg. Kerk
8 sept. Dg. Kerk
15 sept.
22 sept. Dg. Kerk
29 sept
6 okt
13 okt. Dg. Kerk
20 okt
27 okt. Dg. Kerk
Predikant
Ds. M. IJspeert
Mw. M. Rietveld
Mw. A. Annes
Ds. J.B. le Grand
Ds. I. Reinhold-Scheuermann
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Startdienst met lunch
Ds. M. van Woerden
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Liturgiegroep o.l.v
mw. A. Annes
Ds. E. Swinkels-Braaksma
Ds. M. van Woerden
Mw. M. van Zoest
Ds. M. de Jong
Dienstdoende
bestuursleden
Mw. Gille
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Keijzer
Mw. v.d. Werf
Mw. Bakker
Mw. Switzer
Mw. Frijlink
Mw. Boot
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Keijzer
Mw. Bakker
Mw. van de Werf
Mw. Keijzer
Mw. Switzer
Mw. Gille
Mw. Janson
Hr. Oldekamp
Mw. Bakker
Dienstdoende
commissieleden
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
 
 
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
Mw. Simon van Leeuwen
Tel. 54 12 711
 
Mw. Boot
Tel. 54 11 912
 
1e Collecte
 
SAM2
 
Hospice de Luwte
 
 
 
Voedselbank
 
SAM2
Hospice de Luwte
 
Voedselbank
 
Autodienst
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Mw. Switzer
Tel. 54 23 733
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263
Mw. Switzer. Tel. 54 23 733
Mw. Wijchers
Tel. 54 11 734
Mw. Gille
Tel. 52 37 911
Hr. Van Brussel
Tel. 06 51 58 30 38
Mw. Frijlink
Tel. 54 14 263

* Als u geen afspraak kunt maken met de autodienst, of als u deze wilt ruilen, belt u dan met mw. M. Boot-Prellwitz, tel. 54 11 912

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_INT_front.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn