witte-kerkje02.jpg

Van de predikant

Houd uw lampen brandend

Het volk dat wandelt in het duister 
zal een groot licht zien, een groot licht.
Hef naar de hemel uw gezicht,
met opgeheven hoofden, luister
(Liedboek 448)

De Adventstijd is de aanloop tot het feest van licht, profeteerde ooit Jesaja
Advent en Kerst: we vieren de komst van het Licht. Niet een lichtje hoog en ver weg aan de hemel, maar Gods licht middenin dit bestaan. In ons leven, op de bodem van onze ziel. Gods licht komt niet alleen van boven, maar ook van binnenuit.
‘In alles zit wel een barst, ’t is daar waar het licht ons verrast’ schreef ooit Jean Jacques Suurmond in een vrije vertaling van een lied van Leonard Cohen. Er zijn vaak barsten in ons leven, in elk leven is gebrokenheid. Maar juist daar en daardoor komt ook het licht erin.

Licht dat vol van zegen is
schijn in onze duisternis
neem de harten voor u in
(Liedboek 669)

Advent en Kerst: een tijd van licht en donker, een tijd van vermoeden en hopen dat het licht het zal winnen van het donker. Even goed als licht en donker een koppel vormen, gaan ook hopen en geloven hand in hand. Na de donkere dagen voor Kerstmis vieren wij de geboorte van een kind, een kind van Licht, teken van hoop.

van de predikant 12 2018In tegenstelling tot veel andere kerstafbeeldingen staat op dit schilderij van Jacob Claesz niet de persoon van de kleine Jezus in het middelpunt, of Maria. Nee, nu bevindt zich Jozef in het centrum, of beter nog: de kaars die Jozef vasthoudt. Wat Jezus ons later zal voorhouden in het evangelie, zien we Jozef op dit schilderij doen:
Houd uw lampen brandend.’
We zien hoe behoedzaam hij de vlam afschermt. Prachtig beeld van zijn taak als vader: hij moet het licht van de wereld, zoals Jezus later genoemd zal worden, behoeden en beschermen. Dat zien we hier afgebeeld in dat ene zorgvuldige gebaar van die hand rond de vlam.
Later zal Jezus tegen zijn leerlingen zeggen:

“Jullie zijn het licht van de wereld”
Laat zo jullie licht schijnen voor de mensen,
opdat zij jullie goede werken zien
en jullie Vader die in de hemelen is, verheerlijken.
(Matteus 5: 14-16)

En waarin bestaat dat ‘licht’?
Jezus zal het de mensheid voorleven: zorg voor hulpbehoevenden, oog voor de zwakkeren in de samenleving, barmhartigheid en vergevingsgezindheid, naastenliefde.
Dat is het licht in een wereld die zo vaak in duisternis verkeert. Houd die lamp brandend. Hoe?
Kijk nog maar eens naar Jozef met zijn kaars. Naar die hand die zo zorgvuldig de vlam behoedt en beschermt: een liefdevolle hand, die tegelijk ook verwarmd wordt door datzelfde licht.
Zo mogen ook wij mensen ons steeds weer laten verwarmen door dat licht, zodat ook wij behoeders, beschermers én doorgevers kunnen zijn van dat hartverwarmende licht.

Ik wens u een gezegende Advent en Kerst!

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Waakvlam

Er zit een waakvlam in mezelf,
die flakkert op en neer.
Soms geeft ze mij een warm gevoel,
soms brandt ze haast niet meer.

Dan lijkt in mij wel alles dood
en kruip ik in mijn schulp
en roep: ‘wat moet ik zonder jou,
ik wacht hier op jouw hulp,

ik voel mij bang, o God,
ik wou dat jij er was,
de grond waarop mijn voeten staan
die voelt als een moeras’.

Er zit een waakvlam in mezelf,
die gaat steeds op en neer.
Soms geeft ze mij een warm gevoel,
soms brandt ze haast niet meer.

Ik weet: die waakvlam in mijzelf,
mijn lieve God, ben jij.
Jij gaat nooit uit, maar blijft steeds aan,
jij licht mij altijd bij

(uit: Rafelranden van licht, Evelijne Swinkels-Braaksma)

Zoeken

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

H.J. Staverman lid

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

Ext_NPB_obl.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn