witte-kerkje01.jpg

Van de predikant

‘Heimwee naar de hemel...?’ ‘Wat is dat: heimwee? Heb ik dat ook?’ vroeg mijn oudste zoon toen hij als 7-jarige voor het eerst op schoolkamp zou gaan. Ik legde hem uit wat het was. ‘O gelukkig, dan heb ik dat niet’, was zijn reactie, alsof het een nare ziekte betrof.
Jaren later had ik er zelf wel last van. Na een prachtige zeilretraite op het Wad, waarin ik zo was thuisgekomen in mijzelf.


Heimwee naar het Wad

Ik droom dat ik weer dobber op de zee,

de wolken drijven boven met mij mee.

Ik hoor de meeuwen, ruik het zilte nat.

De nacht is vol van heimwee naar het Wad

Zo zwevend tussen luchten en het zand,

alsof gedragen door een moederhand,

- en in die holte tedere geborgenheid -

voel ik mij rakelings nabij de eeuwigheid.

(uit: Rafelranden van licht, Evelijne Swinkels-Braaksma)

Van de predikant aug 2019 01

Het is vakantietijd. Veel mensen zijn op reis. Veel mensenkinderen hebben last van heimwee.
Verlangen naar een plek waar ze zich zo veilig voelen, die zo vertrouwd is. Die ideaal voelt. Als een hemel.
De plek waar alles goed is. Waar eeuwige blijdschap en vreugde is.
Wat kun je daar soms naar verlangen. Verlangen naar een plek waar alles fijn is.
‘Heimwee naar de hemel’, zingt Maarten van Roozendaal in zijn gelijknamige lied:

‘Vroeger was de hemel gewoon een adres 

waar je naartoe ging wanneer je leven klaar was.

Je belt aan en iemand die je kent doet open.

Vroeger was de hemel iets met gras en blauwe lucht

Waar je mocht waaien wanneer je tijd voorbij was

Je ziet je vader en je moeder en je dode vrienden weer

En je danste samen door de eeuwigheid

En rond het kampvuur zingen je helden van weleer

En er is genoeg te eten en te drinken

En alles is voor eeuwig goed (...)

't Is een kinderlijk idee maar je groeit er overheen

Dat adres zijn wij al jaren kwijt.


Steeds vaker ontmoet ik mensen die twijfelen aan de traditionele geloofsopvatting over de hemel: daar waar je naartoe gaat als je overleden bent en waar je de mensen die je zijn voorgegaan weer terugziet. De plek waar het een feest van herkenning is en waar blijdschap en vreugde nooit meer overgaat. De plek waar je eeuwig thuis bent. 
De hemel is zo ingekleurd en beschreven alsof er al mensen zijn geweest, die een kijkje genomen hebben en het hebben kunnen doorgeven aan ‘de wereld beneden’.

Opvallend is dat de meeste religies troostrijke voorstellingen van het hiernamaals hebben. Een hemel, een nirwana, een paradijselijke tuin waarin je na je dood voortleeft tot in eeuwigheid. Met één voorwaarde: als je netjes hebt geleefd en aan je religieuze verplichtingen hebt voldaan. Ook in het traditionele christendom is lange tijd het eeuwige leven als een beloning voor ons gedrag in dit leven gezien.
Dat het christendom de hemel hoog in het vaandel heeft is echter wel bijzonder. Want in het Oude Testament komt dit geloof niet voor.  Pas later – in de periode tussen de twee testamenten in – is de gedachte van een voortleven opgekomen in een tijd van bedreiging van voortbestaan: tijd van onderdrukking en vervolging en onder invloed van het Griekse denken.  Met haar godenhemel en daarvan gescheiden mensenwereld. 
De wijze Prediker in het Oude Testament benadrukt meer dan wie ook dat het leven hier en nu zo belangrijk is. Hier moet het gebeuren!  Dus geniet van het leven! 
De Hebreeuwse woorden die vertaald worden met ‘genieten’ betekenen letterlijk: zie het leven! (raah chayyim). Denk aan: ‘Lachajiem!’ (op het leven!)

In alles wat Jezus zegt en doet kondigt hij een ‘hemel’ aan: dat Rijk van God, het hemelse koninkrijk, die nieuwe wereld. Maar niet elders, achter de wolken, buiten deze wereld en na dit leven. Nee, Hij kondigt het aan als een realiteit die nu reeds aanwezig is, en die in het bereik ligt van wie er wil binnengaan. Daartoe nodigt hij op vele manieren uit. In een discussie met de farizeeën in het Lukas-evangelie over wanneer het Koninkrijk van God nu zou komen, antwoordt Jezus:

“Je kunt niet precies zeggen wanneer de nieuwe wereld komt. En je kunt ook niet zeggen: ‘Kijk, hier is de nieuwe wereld’ of ‘Kijk, daar!’ Maar jullie kunnen de nieuwe wereld nu al binnengaan, als jullie de juiste keuze maken” (Lukas 17:21).

We moeten ons hier en nu al, zegt Jezus, richten op sporen van Gods rijk en zijn gerechtigheid: daar waar dingen gebeuren die ons goed doen. Midden onder ons.
We maken kennelijk niet altijd de juiste keuzes en hebben er blijkbaar niet altijd oog voor. Maar je moet er wel naar blijven zoeken.  
Waar recht gedaan wordt, waar opgebouwd wordt, waar mensen elkaar helpen, waar mensen opkomen tegen onrecht, waar mensen liefdevol naar elkaar omzien, waar vrede wordt gesticht– daar is God. Daar zijn sporen van de wereld zoals de Eeuwige die voor ogen heeft. De bede ‘Uw koninkrijk kome’ houdt dat ook in: dat het rijk van God zichtbaar wordt onder ons. Een stukje hemel op aarde.
Laten we daar heimwee naar hebben. Hier en nu.
Ik wens u deze zomer en alle dagen erna veel heimwee naar de hemel.

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Zoeken

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

G.J. Oldekamp Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_EXT_close.jpg
© 2016 Witte kerkje Baarn