Historie kerk

Vrijzinnigen Nederland, afd. Baarn heeft als thuis basis het Witte kerkje in de Kampstraat 8. Het witte kerkje is een gemeentelijk monument in de provincie Utrecht. Ze is gebouwd in 1893 naar ontwerp van J.D.F. van der Veen. De kerk werd ingewijd op 5 mei 1894.

Het is een zaalkerk onder een zadeldak met de nok haaks ten opzichte van de straat. De zijgevels zijn vier traveeën diep en voorzien van rondboogvensters met stalen roeden. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld. In het midden bevindt zich een deels ingebouwde toren, die naar boven toe trapsgewijs smaller wordt. De toren wordt afgesloten met een open, achthoekige klokkenstoel. In de toren is de ingang gesitueerd. Boven het halfronde bovenlicht van de ingang is een natuurstenen omlijsting aangebracht, eindigend in een punt. De kerk is wit gesaust. Alleen de achtergevel heeft nog het originele uiterlijk van bruine baksteen en rode verblendsteen. De kerk is gedecoreerd met muizentanden. In 1908 is de consistorie vergroot.

Vrijzinnigen Nederland, afd. Baarn is een vereniging van vrijzinnige christenen die in 1870 te Utrecht is opgericht en tevens openstaat voor buitenkerkelijken.

 

 

ANBI

Afdeling Baarn van de
Vrijzinnigen Nederland

Kampstraat 8
3741 AR Baarn
RSIN: 800-11390

 

Facebook Image

Bestuur

P.J.C. Borgdorff Voorzitter

C.G. Bakker-Hänisch ten Cate Secretaris
Tel.: 035-5416926

A.M. Janson-Snel Penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd.

De voorgangers worden bezoldigd conform Centrale regeling van het hoofdbestuur te Amersfoort.

De balans, de staat van baten en de toelichting kunt u hier downloaden.

Predikant

Ds. Evelijne Swinkels-Braaksma

Reinoutsgaarde 26
3436 RB Nieuwegein

Verhuur Witte Kerkje: 

Mw. Annette Alberts

email

NPB_INT_oblique1.jpg